מה הערך בהענקת ערך? ובכלל, מה ההבדל בין ערך / הענקת ערך / הצעת ערך? ואיך זה משפיע על העס"ק שלנו?
אם גם אתם רוצים להצטרף לאתגר הקפיצה הגדול במחיר חברים, תנו סימן בתגובות וכל המידע לאתגר שמתחיל ב-7/3 בדרך אליכם. מחכה לקפוץ אתכם