שדגשדגדשג שדג שדג שדג שדג שדג דג דגש שדג דשג דשגשדג שגד שדג דג דשג דשג דשג דשג דשגדש

דש גדשגדש גדשגדג