דוד אלהרר | deStory

שדגשדג שדג שדג שדג שדג דשג שדג
געכגכע גכע כגע כגע כגע כגעכג עכגע כגע גכע גכעגכ עכגע כגע|
גכ עגכע כג עגכע כגע כגע כג

דוד אלהרר | deStory
בדרך כלל עונה תוך יום
דוד אלהרר | deStory

שלום לך 👋

איך אוכל לעזור לך?
11:41